Leczenie uzależnień Olsztyn

2 Views Comment Off

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień Olsztyn to długotrwały proces, który nie zawsze kończy się powodzeniem. Zdarza się, że po leczeniu pacjenci wracają do nałogu, ponieważ nie są w stanie się mu przeciwstawić.

Uzależnienia można leczyć podczas psychoterapii i spotykać się ze specjalistą cyklicznie. Można też przebywać w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. To drugie pozwala całkowicie odizolować się od środowiska, które mogło przyczynić się do powstania wyniszczającego nałogu.

W wielu ośrodkach leczenia uzależnień pacjent korzysta z indywidualnych spotkań z psychologiem lub psychiatrą. Ma dostęp do terapii grupowej, gdzie konfrontuje się także z innymi uzależnionymi. Poza tym w ramach pobytu korzysta też z zajęć sportowych i odpowiednio przygotowanej diety.

Leczenie uzależnień to nie tylko oderwanie kogoś od środka powodującego uzależnienie. Poza tym pacjent musi przepracować swoje nawyki, zrozumieć je i zmienić. Tylko dzięki temu będzie w stanie powrócić do normalnego życia i żyć z dala od środków powodujących uzależnienie.

Terapia w ośrodku uczy pacjenta, jak normalnie funkcjonować po wyjściu do domu. W ramach zajęć pacjent poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawi się pokusa powrotu do nałogu.

About the author

Related Articles

Archiwa