Strona główna   |   Kontakt    

 

Obszar działania LGD Zaścianek - Gmina Nowe Miasto nad Wartą


Gmina Nowe Miasto nad Wartą położona jest w woj. wielkopolskim. Przebiegają przez nią ważne połączenia drogowe i kolejowe z Poznania w kierunku Katowic. Gmina zajmuje obszar 120 km2, zamieszkały przez ponad 9 tyś. osób. Siedzibą lokalnych władz samorządowych jest Nowe Miasto n. Wartą. Prawie 70% powierzchni stanowią użytki rolne, co decyduje o rolniczym charakterze gminy.

Największym przedsiębiorstwem, są znane w całym kraju, zakłady zielarskie Phytopharm S.A. w Klęce. W Nowym Mieście działa Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie mieszczące się w zabytkowym budynku młyna z początku XX wieku.

Północna granica gminy przebiega wzdłuż Warty. Tereny nadwarciańskie są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Pradolina Warty zachowała tu naturalny charakter z unikatowymi w skali europejskiej łęgami.

Najciekawsze pod względem przyrodniczym tereny wchodzą w skład Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, leżącego na terenie trzech sąsiednich gmin: Nowe Miasto, Miłosław i Żerków. Na terenie parku znajdują się rezerwaty: leśny "Czeszewski Las" oraz rezerwat faunistyczny "Dębno nad Wartą". Utworzono go dla ochrony rzadkich zwierząt bezkręgowych, m. in. ślimaków świdrzyków. Przez teren gminy prowadzi znakomity szlak turystyczny (zielony). Rozpoczyna się w Chociczy i wiedzie przez Rogusko, Komorze, Nowe Miasto n. Wartą, Wolicę Kozią do Dębna i dalej do Śmiełowa, gdzie w klasycystycznym pałacu mieści się Muzeum Adama Mickiewicza.

 

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi