Strona główna   |   Kontakt    

 

Program Operacyjny Ryby


Informacje o Programie Operacyjnym Ryby 2007-2013 oraz jednostkach realizujących program znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl

Kontakt:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Departament Rybołówstwa
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.
Tel. 22 623 24 04 - sekretariat; 22 623 26 58
Fax.22 623 26 55

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi