Strona główna   |   Kontakt    

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

KSOW w Polsce jest częścią Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Jednym z działań KSOW- Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania oraz wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania. W działaniu tym kryje się szczególna rola KSOW jako katalizatora do formowania się większych grup LGD na konkretnym, wspólnym pod względem kulturowym, krajobrazowym i terytorialnym obszarze, skupionych wokół podobnych celów i misji.

Zasadniczym sensem tworzenia większych struktur /sieciowania/ jest uzyskanie efektu synergii w celu efektywnego wykorzystania zasobów poszczególnych LGD. Zadaniem KSOW jest tworzenie takich narzędzi aby realizować podstawowy cel sieciowania - wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW. W tym celu na KSOW spoczywa obowiązek opracowywania konspektów i schematów szkoleniowych dla LGD, organizacji szkoleń, seminariów, spotkań oraz e-learningu.

Sieciowanie, które odbywa się na szczeblu wojewódzkim koordynowane jest przez Sekretariaty regionalne KSOW, których rolą jest zapewnienie udziału partnerów sieci w realizacji działania. Daje to początek kolejnemu działaniu KSOW a mianowicie – Zarządzanie siecią.

Celem zarządzania siecią jest aktywizowanie partnerów sieci oraz prowadzenie ocen i analiz w zakresie wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich, której odbiorcami są partnerzy i uczestnicy sieci. Typowe narzędzia realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich to spotkania, seminaria i konferencje poświęcone aktywizacji partnerów sieci, działania informacyjno – promocyjne, opracowywanie analiz i ocen oraz monitorowanie sieci.

Informacje o KSOW oraz jednostkach realizujących program znajdziecie państwo na stronie: http://wielkopolskie.ksow.pl

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi