Strona główna   |   Kontakt    

 
Logo
-

Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Zaścianek” w Żerkowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w Żerkowie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi,

      - termin składania wniosków: od 20.01.2014 r. do 14.02.2014 r.
      - limit dostępnych środków: 207 927,24 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w Żerkowie, ul. Rynek 7E, 63-210 Żerków,
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji i weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji, a także kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR dostępne są w siedzibie LGD oraz na stronach internetowych:

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek, to osiągnięcie przez operację ponad 50% punktów uzyskanych przez najwyżej ocenioną operację w ramach ocenianego naboru.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD:
nr tel.: 62 740 20 40, 62 740 20 49


Wzory dokumentów:

Plik.xlsxWniosek o przyznanie pomocy (plik w wersji .xlsx )
Plik.pdfInstrukcja wypełniania wniosku

Plik .pdfKryteria wyboru operacji
Plik .pdfWykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Załącznik dodatkowy:

Plik .xlsZałącznik - Zobowiązanie do udzielania informacji

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi