Strona główna   |   Kontakt    

 
Logo

Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Zaścianek” w Żerkowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w Żerkowie, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów

– termin składania wniosków: od 09.08.2012 r. do 24.08.2012 r.
– limit dostępnych środków: 276 901,62 zł

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” w Żerkowie, ul. Rynek 7E, 63-210 Żerków, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia oraz wykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji i weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji, a także kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR dostępne są w siedzibie LGD oraz na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” - www.zascianek.org.pl,
- Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, to osiągnięcie przez operację ponad 50% punktów uzyskanych przez najwyżej ocenioną operację w ramach ocenianego naboru.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD: nr tel. 62 740 20 40.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”


Wzory dokumentów:

Plik.pdfWniosek o przyznanie pomocy

Plik.pdfInstrukcja wypełniania wniosku - iw_6z


Plik.pdfWyprzedzające finansowanie - docx

Plik.pdfDDD-611-22_WL-RS_12

Plik.pdfRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozowju wsi z 8 lipca 2012 r.

Plik.pdfwyprz_fin_wopp_413_MP_6z

 

Dodatkowe dokumenty:

Plik.pdfkryteria wyboru operacji - pdf

Plik.pdfwykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - pdf

Plik.docZałącznik nr 1 - oświadczenie o danych osobowych - doc

Plik.pdfZałącznik nr 1 - oświadczenie o danych osobowych - pdf

Plik.xlsZałącznik nr 2 - zobowiązanie do udzielania informacji - xls

Plik.pdfZałącznik nr 2 - zobowiązanie do udzielania informacji - pdf

Plik.docI strona wniosku (word) - docx


 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi