Strona główna   |   Kontakt    

 

 

Komunikat z dnia 28.07.2011 r.

W czwartek, 28 lipca b.r. odbyło się zebranie Rady Decyzyjnej przy LGD „Zaścianek”. Członkowie Rady omówili wnioski, które wpłynęły do LGD „Zaścianek” w wyniku naboru z działania „Małe projekty”. Następnie przystąpiono do oceny wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami, ujętymi w tabeli poniżej:

Plik.pdfLista wyników oceny wniosków - Rada 28 lipca 2011 r.

Rada

Rada

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi