Strona główna   |   Kontakt    

 
Logo

Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Zaścianek” w Żerkowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
• operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Odnowa i rozwój wsi
- termin składania wniosków: 6 kwietnia - 23 kwietnia 2010 r.
- limit dostępnych środków: 600 000 zł

Miejsce i tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, ul. Rynek 7E, 63-210 Żerków, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w na stronie internetowej Stowarzyszenia - www.zascianek.org.pl oraz w biurze LGD, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:
Jacek Naumienko tel.: 062 740 20 40
Jakub Antkowiak tel.: 062 740 20 40


Wzory dokumentów:

Plik.xlsWniosek
Plik.pdfWniosek
Plik.pdfInstrukcja wypełniania wniosku

Plik .pdfWykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
Plik .pdfWykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Plik .xlsZałącznik nr 1
Plik .pdfZałącznik nr 1

Plik .xlsZałącznik nr 2
Plik .pdfZałącznik nr 2

Plik .pdfKryteria wyboru operacji

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi