Strona główna   |   Kontakt    

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 431/5/2014

Logo

Żerków, dn. 28.03.2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”ZAŚCIANEK”
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
tel. (62) 740 20 40; 740 20 49,
e-mail: biuro@zascianek.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 431/5/2014

Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”ZAŚCIANEK”
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
NIP: 617-215-32-18

Zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego na temat działania "Małe projekty" z zakresu prawidłowego wypełniania WoPP.

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  1. Oznaczenie sprawy: 431/5/2014

Zamówienie obejmuje:

Zamówienie obejmuje: przeprowadzenie w III dekadzie maja 2014 r. szkolenia warsztatowego na temat działania "Małe projekty" z zakresu prawidłowego wypełniania WoPP.

Szczegóły zamówienia:

- szkolenie trwające 5 godzin, przeprowadzone w Żerkowie.
- materiały szkoleniowe drukuje i dostarcza LGD „Zaścianek”.
- wymagania wobec Oferenta: doświadczenie w doradztwie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 ze wszystkich działań, ze szczególnym uwzględnieniem Małych projektów,
- doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu koncepcyjnym i dokumentacyjnym projektów współfinansowanych ze środków UE,
- znajomość zasad obsługi księgowo-kadrowej dotyczącej operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013, (w tym: prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencjonowanie i rozliczanie w zakresie podatku VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, sporządzanie deklaracji do US i ZUS, ewidencja wynagrodzeń),
- bardzo dobra znajomość MS Offise, prawo jazdy Kat. B.

Oferty należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”ZAŚCIANEK”,
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,
lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia:
ul. Rynek 7F, 63-210 Żerków,
do dnia 11 kwietnia 2014 r.
(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Zawartość oferty - wypełniony Formularz ofertowy
( wg wzoru Zamawiającego).

Termin realizacji: III dekada maja 2014

  • Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium – najniższa cena.

  • Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest – Liliana Grześkowiak,
    tel. 62 740 20 49.

  • Lista załączników:
    - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Pliki do pobrania:

Plik.pdfFormularz ofertowy - plik .doc (do edycji)>>>

Plik.pdfFormularz ofertowy - plik .pdf (do wydruku)>>>


Powrót do listy zapytań >>>

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi