Strona główna   |   Kontakt    

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 431/2/2014

Logo

Żerków, dn. 14.02.2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”ZAŚCIANEK”
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
tel. (62) 740 20 40; 740 20 49,
e-mail: biuro@zascianek.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 431/2/2014

Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”ZAŚCIANEK”
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
NIP: 617-215-32-18

Zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Wykonanie i dostawę w 2014r. materiałów informacyjnych dla uczestników szkoleń.

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

 1. Oznaczenie sprawy: 431/2/2014

Zamówienie obejmuje:

Zamówienie obejmuje: wykonanie i dostawę w marcu, maju i październiku 2014r. każdorazowo po 25 szt. kompletów materiałów informacyjnych dla uczestników trzech szkoleń warsztatowych z wypełniania WoPP i WoP z działania „MP”.

Szczegóły zamówienia:

- skład kompletu: teczka otwierana A4, notes A5, długopis z logotypami programu i LGD,
zestaw kserokopii dokumentów format A4-częściowo kolor, zadruk 2/2
- wzory wszystkich materiałów i dokumentów dostarczy Zamawiający,

Oferty należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”ZAŚCIANEK”,
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,
lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia:
ul. Rynek 7F, 63-210 Żerków,
do dnia 28 lutego 2014 r.
(decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Zawartość oferty - wypełniony Formularz ofertowy
( wg wzoru Zamawiającego).

Termin realizacji: II dekada marca, II dekada maja i II dekada października 2014 r.

 • Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium – najniższa cena.
 • Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest – Liliana Grześkowiak,
  tel. 62 740 20 49.
 • Lista załączników:
  - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 • Pliki do pobrania:

  Plik.pdfFormularz ofertowy - plik .doc (do edycji)>>>

  Plik.pdfFormularz ofertowy - plik .pdf (do wydruku)>>>


  Powrót do listy zapytań >>>

   

   
   

  Stowarzyszenie
  Lokalna Grupa Działania
  "Zaścianek"
  tel. (0-62) 740 20 40
  e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

  Logo UE, Lider+, Lider, PROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
  Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
  Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi