Strona główna   |   Kontakt    

 

Misja i Wizja LGD Zaścianek


Misja:

LGD „Zaścianek” kierując się dobrem wspólnym lokalnej społeczności pobudza aktywność mieszkańców i wspiera ich inicjatywy mające na celu zapewnienie wysokich standardów życia przy zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru.

Wizja:

Obszar działania LGD „Zaścianek” to region ekologicznie czysty, znany z unikalnych walorów przyrodniczych i historyczno-kulturowych, które są racjonalnie wykorzystywane do rozwoju usług turystycznych i działalności pozarolniczej oraz promocji regionu. Mieszkańcy są dumni i mocno związani ze swoją małą ojczyzną, a ich aktywność i zgodna współpraca zapewnia dobrobyt i wysoką jakości życia.

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi