Strona główna   |   Kontakt    

 

 

Komunikat - 23 kwietnia 2010 r.

Z dniem 23 kwietnia 2010r. zakończył się nabór wniosków w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają działaniu „Odnowa i rozwój wsi”.

Prosimy o zapoznanie się z listą wniosków, które wpłynęły do LGD „Zaścianek”.

Plik.pdfLista wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 4.1/413

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi