Strona główna   |   Kontakt    

 

Wybór operacji

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek” Zarząd LGD informuje, że w dniu 6 stycznia 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru operacji do finansowania:
- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 

Plik .pdf Lista operacji wybranych do finansowania - mikroprzedsiębiorstwa - plik pdf

 

Plik .pdf Lista operacji wybranych do finansowania - małe projekty - plik pdf

 

Plik .pdf Lista operacji niewybranych do finansowania - małe projekty - plik pdf

 

Plik .pdf Lista operacji niezgodnych z LSR - plik pdf

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi