Strona główna   |   Kontakt    

 

 

 

10.09.2009 - Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dotyczące zasad komunikacji między LGD a Samorządem Województwa.

W dniu 10 września br w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dotyczące zasad komunikacji między LGD a Samorządem Województwa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 31 Lokalnych Grób Działania z całej Wielkopolski.

Podczas szkolenia omówione zostało merytoryczne i techniczne przygotowanie naborów w LGD. Przybyli pracownicy LGD, odpowiedzialni za doradztwo i informację dla potencjalnych beneficjentów zapoznali się z planowanym cyklem szkoleń z zakresu wypełniania wniosków objętych działaniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz innych programów skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich. Najbliższe szkolenie odbędzie się już 28-29 września.

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi