Strona główna   |   Kontakt    

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”
z siedzibą w Żerkowie ul. A. Mickiewicza 5

Ogłasza nabór pracowników na następujące stanowiska

1. Kierownik biura LGD „Zaścianek”

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe
- co najmniej 5-letni staż pracy
- doświadczenie kierowania zespołem
- znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania osi 4. Leader PROW
- dyspozycyjność
- zdolności organizacyjne
- biegła umiejętność obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
- zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
- znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację
- dobra znajomość obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.


2. Asystent kierownika biura LGD „Zaścianek”

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie,
- praktyczna znajomość obsługi komputera,
- dyspozycyjność,
- dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe

- co najmniej 2-letni staż pracy,
- doświadczenie w realizacji projektów,
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań i warsztatów,
- znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie wdrażania osi 4. Leader PROW.


Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 31.07.2009 r.
na adres Stowarzyszenia LGD „Zaścianek” z dopiskiem „NABÓR PRACOWNIKÓW” , następujących dokumentów:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV) – z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu kariery,
- kserokopie dyplomów, świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Datę, godzinę i miejsce rozmów kwalifikacyjnych podamy zainteresowanym pocztą elektroniczną.

Plik .pdf Wersja do druku (plik w formacie pdf)

 

 
 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Zaścianek"
tel. (0-62) 740 20 40
e-mail: biuro@zascianek.org.pl  

Logo UE, Lider+, Lider, PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zaścianek
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi