Zarząd

Zarząd LGD Zaścianek


Skład Zarządu:

Jakub Antkowiak – Prezes Zarządu

Maria Stamierowska – Zastępca Prezesa

Agnieszka Rosiejka – Skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Gabriela Kosmala – Przewodnicząca

Wincenty Bogaczyk – Członek

Ireneusz Janicki – Członek