Misja i Wizja

Misja i Wizja LGD Zaścianek


Misja:

LGD „Zaścianek” kierując się dobrem wspólnym lokalnej społeczności pobudza aktywność mieszkańców i wspiera ich inicjatywy mające na celu zapewnienie wysokich standardów życia przy zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru.

Wizja:

Obszar działania LGD „Zaścianek” to region ekologicznie czysty, znany z unikalnych walorów przyrodniczych i historyczno-kulturowych, które są racjonalnie wykorzystywane do rozwoju usług turystycznych i działalności pozarolniczej oraz promocji regionu. Mieszkańcy są dumni i mocno związani ze swoją małą ojczyzną, a ich aktywność i zgodna współpraca zapewnia dobrobyt i wysoką jakości życia.