Nowe Miasto nad Wartą

Obszar działania LGD Zaścianek – Gmina Nowe Miasto nad Wartą

Gmina Nowe Miasto nad Wartą
www.gmina-nowe-miasto.pl

Gmina Nowe Miasto nad Wartą położona jest w woj. wielkopolskim. Przebiegają przez nią ważne połączenia drogowe i kolejowe z Poznania w kierunku Katowic. Gmina zajmuje obszar 120 km2, zamieszkały przez ponad 9 tyś. osób. Siedzibą lokalnych władz samorządowych jest Nowe Miasto n. Wartą. Prawie 70% powierzchni stanowią użytki rolne, co decyduje o rolniczym charakterze gminy.

Największym przedsiębiorstwem, są znane w całym kraju, zakłady zielarskie Phytopharm S.A. w Klęce. W Nowym Mieście działa Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie mieszczące się w zabytkowym budynku młyna z początku XX wieku.

Północna granica gminy przebiega wzdłuż Warty. Tereny nadwarciańskie są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Pradolina Warty zachowała tu naturalny charakter z unikatowymi w skali europejskiej łęgami.

Najciekawsze pod względem przyrodniczym tereny wchodzą w skład Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, leżącego na terenie trzech sąsiednich gmin: Nowe Miasto, Miłosław i Żerków. Na terenie parku znajdują się rezerwaty: leśny „Czeszewski Las” oraz rezerwat faunistyczny „Dębno nad Wartą”. Utworzono go dla ochrony rzadkich zwierząt bezkręgowych, m. in. ślimaków świdrzyków. Przez teren gminy prowadzi znakomity szlak turystyczny (zielony). Rozpoczyna się w Chociczy i wiedzie przez Rogusko, Komorze, Nowe Miasto n. Wartą, Wolicę Kozią do Dębna i dalej do Śmiełowa, gdzie w klasycystycznym pałacu mieści się Muzeum Adama Mickiewicza.