29 czerwca 2020 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Żerków, 12 czerwca 2020 r.   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, zaprasza swoich Członków w dniu 29 czerwca br. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. WZC odbędzie się w pomieszczeniu biura na ul. Rynek 7E. Początek WZC o godzinie 16.30. Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu LGD „Zaścianek”, w przypadku braku quorum w pierwszym […]

Czytaj więcej >>>