27 czerwca 2019 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, zaprasza swoich Członków w dniu 27 czerwca br. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. WZC odbędzie się w pomieszczeniu biura na ul. Rynek 7E. Początek WZC o godzinie 16.00. Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu LGD „Zaścianek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zwołania […]

Czytaj więcej >>>