Rodzinne Centrum Rekreacji w Komorzu Przybysławskim już otwarte!

Aktualności

12 listopada 2018 roku zostało otwarte Rodzinne Centrum Rekreacji w Komorzu Przybysławskim.

Budowa została sfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” (50.000 zł.), ze środków pochodzących z UE, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Partnerzy projektu: KGW i OSP z Komorza Przybysławskiego oraz UKS Komorzanka.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc w przygotowaniu oraz udział w uroczystości otwarcia obiektu :).

 

 

Dodaj komentarz