Rodzinne Centrum Rekreacji w Komorzu Przybysławskim już otwarte!

12 listopada 2018 roku zostało otwarte Rodzinne Centrum Rekreacji w Komorzu Przybysławskim. Budowa została sfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” (50.000 zł.), ze środków pochodzących z UE, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Partnerzy projektu: KGW i OSP z Komorza […]

Czytaj więcej >>>