29 czerwca 2020 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Żerków, 12 czerwca 2020 r.   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, zaprasza swoich Członków w dniu 29 czerwca br. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. WZC odbędzie się w pomieszczeniu biura na ul. Rynek 7E. Początek WZC o godzinie 16.30. Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu LGD „Zaścianek”, w przypadku braku quorum w pierwszym […]

Czytaj więcej >>>

27 czerwca 2019 r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, zaprasza swoich Członków w dniu 27 czerwca br. na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. WZC odbędzie się w pomieszczeniu biura na ul. Rynek 7E. Początek WZC o godzinie 16.00. Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu LGD „Zaścianek”, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zwołania […]

Czytaj więcej >>>

Rodzinne Centrum Rekreacji w Komorzu Przybysławskim już otwarte!

12 listopada 2018 roku zostało otwarte Rodzinne Centrum Rekreacji w Komorzu Przybysławskim. Budowa została sfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek” (50.000 zł.), ze środków pochodzących z UE, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Partnerzy projektu: KGW i OSP z Komorza […]

Czytaj więcej >>>